Text písně

Vedoucí

Kolegyně, prosim vás
Přestaňte tu kvílet
Seberte se, vypadněte
Nebo budu střílet
A nechte si svý řeči planoucí 
Já jsem tady vedoucí


Důležitě koukám do diáře tak
Vypadněte z mojí kanceláře
A pracujte tak
Jak je žádoucí aneb
Já jsem tady vedoucí


Já jsem vedoucí
Já jsem king!
Meeting, briefing, brainstorming
Rád bych vám drink nabídl
Chci váš feedback 
As soon as possible


Jsem vedoucí
Já jsem king!
Meeting, briefing, brainstorming
Rád bych Vám drink nabídl
Chci váš feedback
As soon as possible


Dddůležitě koukám do diáře
vypadněte z mojí kanceláře
a pracujte tak
Jak je žádoucí aneb
Já jsem
Já jsem
Já jsem tady vedoucí


Já jsem vedoucí
Já jsem king!
Meeting, briefing, brainstorming
Rád bych vám drink nabídl
Chci váš feedback
As soon as possible


Jsem vedoucí
Já jsem king!
Meeting, briefing, brainstorming
Rád bych Vám drink nabídl
Chci váš feedback
As soon as possible


Marcelko, prosim vás, dneska už tu pro nikoho nejsem, jo?


Kolegyně, prosim vás
Co děláte
Pracuje se od půl deváté
Jste jediná
Kdo to pořád nechápe
Tak vypadněte
Na co tady čekáte


A rád bych slyšel ňáký dobrý zprávy
Doneste mi někdo trochu kávy
Nebo bude peklo horoucí aneb
Já jsem tady vedoucí


Já jsem vedoucí
Já jsem king!
Meeting, briefing, brainstorming
Rád bych vám drink nabídl
Chci váš feedback
As soon as possible


Vedoucí 
Já jsem king!
Meeting, briefing, brainstorming
Rád bych Vám drink nabídl
Chci váš feedback
As soon as possible


Já jsem vedoucí
Já jsem king!
Meeting, briefing, brainstorming
Rád bych vám drink nabídl
Chci váš feedback
As soon as possible


Jsem vedoucí
Já jsem king!
Meeting, briefing, brainstorming
Rád bych Vám drink nabídl
Chci váš feedback
As soon as possible