Text písně

Řeky

Jsi můj oheň,jsi má voda. 
Jsi můj smích, jsi mý slova. 
Jsi můj osud a já jsem tvůj. 
Buď se mnou.