Text písně

Marie nemá strach

Pinta a Niňa, Santa María
flotila lodí námořníka
muže, co se splet
Omyl, který měnil svět
Omyl, který změnil svět


Modely starých dřevěných lodí
půl století klidně stojí
Kolem nich se točí svět
Víc než padesát let
Víc než padesát let


Paní Marie utírá prach
Marie má z prachu strach


Dívá se z okna ven
Noc se mění pomalu v den
Mlhou plují tramvaje
po kolejích do ráje


Všechno se mění pod hradem Hněvín
Kam doplujem, Marie neví
v dnešním světě mobilů
Neužitečných omylů
Neužitečných omylů


Marie půjde spát
v bytě má utřený prach
Marie nemá strach
Marie nemá strach


Dívá se z okna ven
Noc se mění pomalu v den
Mlhou plují tramvaje
po kolejích do ráje
Paní ví, že ráj je tam
kde člověk není nikdy sám
Lidi maj důležitý úkoly
za chvíli děti půjdou do školy
Je ráno, děti půjdou do školy
Je ráno, děti půjdou do školy
Ne, Marie nemá strach
Ne, Marie nemá strach
Je ráno, je ráno
Marie nemá strach