Text písně

Líbám tě černou

Líbám tě černou
můru zlou
mým světem kroužíš
hrou si hrou


Ústy ďábla dítě
pýcha osloví tě
zášť tvou je maskou
hotel underground


Líbám tě černou
můru zlou
zády se točíš
za duhou


Ústy ďábla dítě
pýcha osloví tě
zášť zlou je maskou
šeptáš, hladíš, křičíš baby


Líbám tě černou 
můru zlou
křídly se točí 
za druhou


Tvář ďábla dítě 
sám osloví tě
líbám tě černou
yeah můru zlou
Tvář ďábla dítě
sám teď osloví tě
zášť zlou je maskou
hotel underground


S křídel plášť
proč dál nehledáš
Hledáš a dál to nejde
Hledáš a proklínáš