Text písně

Chtíc Aby Spal

Chtíc aby spal, tak zpívala synáčkovi,
Matka, jenž ponocovala miláčkovi,
Spi, nebes dítě milostné, Pán jsi a Bůh, 
přeje ti v lásce celý ráj, pozemský luh

Dřímej , to matky žádost je, holubičko,
V tobě se duše raduje. Ó, perličko!
Nebesa chválu pějí tvou, slávu a čest,
Velebí tebe každý tvor, tisíce hvězd.